Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: MODERN ATOM TEORİSİ  (Okunma Sayısı 10714 defa)
KOD ADI:57
Kral Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 706


ETİMESGUT ANADOLU LİSESİ - ANKARA


Üyelik Bilgileri
« : 09 Eylül 2009, 17:05:07 »

MODERN ATOM TEORİSİ

Modern Atom Teorisi

1924 yılında Fransız Louis de BROGLİE, maddenin ışık gibi hem dalga hem de parçacık özelliği gösterdiğini ileri sürdü..1925 yılında Alman fizikçi Werner HEİSENBERG, belirsizlik prensibini ortaya atmıştır. Bu prensibe göre,”Bir elektronun bulunduğu yeri ve o yerdeki hızını aynı anda ölçmek mümkün değildir.”

Bu teori Bohr modelindeki atomun yerinin bilinmesi teorisini çürütmüştür.

1926 yılında Avusturyalı fizikçi SCHRÖDİNGER,teorileri birleştirerek, atomun dalga mekaniği modelini yani modern atom teorisini geliştirmiştir.

Modern Atom Teorisine Göre:

Atomlarda, temel enerji düzeyleri bulunmaktadır.

Her enerji düzeyinde n kadar alt enerji seviyesi bulunur.Alt enerji seviyeleri s,p,d,f alt tabakalarıdır.

Elektronların bulunma olasılığı en fazla olan alt enerji düzeylerine orbital denir.Orbitallerin bulunduğu alt enerji tabakasının adını alır.

s alt tabakasında 1 tane s orbitali

p alt tabakasında 3 tane p orbitali

d alt tabakasında 5 tane d orbitali

f alt tabakasında 7 tane f orbitali bulunur.

Orbitaller ve biçimleri:
s orbitali:Her seviyede bulunur, küreseldir. Bir tanedir.Zıt spinli iki tane elektron bulundurur.

p orbitalleri:n=2 seviyesinden itibaren her seviyede bulunur.X,Y ve Z eksenleri boyunca uzamış PX , PY ve PZ olmak üzere üç çeşittir.Toplam 6 elektron bulundurur.

d orbitalleri:n=3 seviyesinden itibaren bulunur.5 çeşittir. Toplam 10 elektron bulundurur.

F orbitaller : n=4 seviyesinden başlar. 7 çeşittir.Toplam 14 elektronu bulunur. f orbitallerini resimlemek güç ve karışıktır.

Orbitallerin Elektronlarca Doldurulması
Elektronlar, orbitallere dolarken en düşük enerji orbitali seçer.Temel enerji durumunda, çok elektronlu atomların elektronları enerji seviyesi diyagramı kullanılarak çizilir.

Bir orbitalde en fazla zıt spinli iki elektron bulunur.

Aynı enerji düzeyinde bulunan aynı cins orbitallere elektronlar önce tek tek dolar.

Temel haldeki çok elektronlu atomların elektron dizilişi;

1s, 2s2p,3s3p, 4s3d4p, 5s4d5p, 6s4f5d6p, 7s5f6d7p sırasına göre yazılır.

Orbitallere göre elementlerin elektron dilişini bazı örnekler üzerinde inceleyebiliriz.

Elektron Dizilişi
Orbitallerin dizilişinin 1s, 2s2p,3s3p, 4s3d4p, 5s4d5p, 6s4f5d6p, 7s5f6d7p şeklinde devam ettiği her enerji seviyesine s orbitali ile başlanıp p orbitali ile bittiği görülmektedir.

Son enerji seviyesindeki orbitallerin elektronlarca tam dolu olması, atoma kararlı yapı kazandırır.Son enerji seviyesindeki orbitalleri elektronlarca tam dolu olan atomlar soy gaz atomlarıdır.

ÖRNEK:

2He = 1s2

10Ne = 1s2 2s2 2p6

ÖRNEK:

Kararlı haldeki 16X elementinin elektron dizilişinde en dıştaki orbitalin baş kuantum sayısı, türü, toplam elektron sayısı nedir?

ÇÖZÜM:

16X elementinin elektron düzeni; 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 şeklindedir. Bu elektron düzeninden ; en son orbitalin enerji düzeyi 3, orbital türü p ve toplam elektron sayısı ise 4(3p4 olduğundan) tür.

Küresel Simetri
24Cr: 1s2 2s2 2p6 3s2 4s1 3d5 , 29Cu: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 elektron dizilişlerinde düzensizliğin nedeni, atomun küresel simetrik yük dağılımına ulaşmak için 4s orbitalinden bir elektronu 3d orbitaline göndermesidir.Aynı cins orbitallerde eşit sayıda elektron bulunması, atoma simetrik yük dağılımı sağlayıp, daha kararlı olmasını sağlar.

Bir atomun değerlik orbitalleri s ,p , d ,f biçiminde yarı dolu yada s ,p ,d ,f biçiminde dolu orbitallerle bitiyorsa o atom küresel simetrik yük dağılımına sahiptir.

Küresel simetriye sahip olan atomlardan elektron koparmak daha güçtür. Bu nedenle bu atomların,iyonlaşma enerjileri daha büyüktür.

Çok elektronlu atomlarda, elektron dizilişi yazılırken en yakın soy gaz atom numarasından devam edilir.

ÖRNEK:

19K=(18Ar) 4s1 38Sr=(36Kr) 5s2 gibi

İyonlarda Elektron Dizilişi
Atomlar, kimyasal olaylarda, değerlik orbitalinde (en yüksek enerjili orbitalleri) bulunan elektronları (değerlik elektronları vererek (+) yüklü iyon yada yarı dolu veya boş değerlik orbitallerine elektron alarak (-) yüklü iyonları oluştururlar. Elektron dizilişleri iyonda bulunan toplam elektron sayısına göredir.

ÖRNEK:

15P-3 iyonunda 18 e olduğundan, dizilişi 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 şeklinde olmalıdır.

Uyarılmış Atom:Enerji kazanan bir atomun değerlik elektronu, kararlı dizilişten ayrılıp daha yüksek enerjili bir orbitale çıkarsa, bu atoma uyarılmış atom denir.Uyarılmış atomlar iyon değildirler.

ÖRNEK:

5B 1s2 2s2 2p1 uyarılmış durum: 1s2 2s2 4s1

11Na 1s2 2s2 2p6 3s1 uyarılmış durum: 1s2 2s2 2p6 5s1

15P 1s2 2s2 2p6 3s2 3 p3 uyarılmış durum: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 4s1

ÖRNEK:

Elementlerin atomlarının temel haldeki elektron dizilişi,periyodik özellikleri ile ilgili bilgi verir.

Bu elektron dizilişinden çıkarılan,

1) Toplam elektron sayısı = Atom numarası

2) Son orbitaldeki elektron sayısı = Periyot numarası

3) En yüksek enerji düzeyi(baş kuantum sayısı) = Grup numarası

eşitliklerinden hangileri tüm elementler için doğrudur.

ÇÖZÜM:

1) Bilgi › Doğru

2) Son orbitaldeki toplam elektron sayısı grup numarasının verir.

3) Baş kuantum sayısı periyot numarasını verir.

ÖRNEK:

+4 değerlikli iyonun elektron dağılımı 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 olan X elementi için:

1) Periyodik cetvelin 4. periyot geçiş elementlerindendir.

2) Kendi atomları arasında iyonik bağ oluşturur.

3) Değerlilik elektronları 4s ve 4p orbitallerindendir.

yargılarından hangileri doğrudur.

ÇÖZÜM:

X iyonunun elektron dağılımı 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ise nötr elementinin elektron dağılımı 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 şeklindedir.

Buna göre; X elementi ³.periyot 4B grubunda olup geçiş elementidir. (1)

X elementi metal olup, kendi atomları arasında metalik bağ oluşturur. (2)

Değerlilik elektronları 4s ve 3d orbitallerindendir. (3)

Yani ;1) ve 2) yargı doğru, 3) yargı yanlıştır.
[/b]
Kayıtlı

Karanlığa aldırmadım. Korku karanlığı bile örtüyordu...
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer: